Hapū* and iwi* are an integral part of the regional community. They make many significant contributions to environmental enhancement via resource management projects and research, including wetland and lake restoration projects, tuna (eel species) enhancement programmes, hapū* and iwi* environmental monitoring programmes, riparian planting, iwi* resource management planning or research, and hapū* and iwi* training and workshops. Iwi management plans* are an important way for hapū* and iwi* to express their resource management aspirations. A list of iwi management plans* relevant to the Region is available on the Regional Council’s website.

He wāhanga taketake o te hapori o te rohe ngā hapū me ngā iwi. He nui ō rātou tukunga e pā ana ki te whakarākai taiao, mā ngā kaupapa whakahaere rauemi, rangahau hoki, pērā i ngā kaupapa whakahou papa waiwai - roto hoki, ko ngā kaupapa whakaora tuna, ko ngā kaupapa aroturuki taiao ā-hapū, ā-iwi, ko te whakatō tupu, ko te whakatakoto mahere - rangahau rānei mō te whakahaere āiwi i ngā rauemi taiao, ko ngā awheawhe me ngā whakangungu hapū, iwi hoki. He mea whakahirahira ngā mahere whakahaere ā-iwi ki ngā hapū me ngā iwi hei whakaputa i ō rātou wawata mō te whakahaere rauemi. Kei runga tētahi rārangi o ngā mahere whakahaere ā-iwi i te whārangi ipurangi o te Kaunihera ā-Rohe

Tangata whenua have a special and unique role as kaitiaki in the Region. This relationship with the environment is significant to the identity of whānau*, hapū* and iwi*. Tangata whenua are also significant landowners and contribute to the local economy.

Ko tā te tangata whenua tūranga, motuhake nei - ahurei nei anō hoki, hei kaitiaki i roto i te Rohe. He hirahira tēnei hononga ki te taiao mō te tuakiri o ngā whānau, ngā hapū, me ngā iwi. He kaipupuri whenua hirahira hoki te tangata whenua me tā rātou whāngai i te ohanga o te takiwā.

The special position of hapū* and iwi* as a Treaty partner is reflected in the specific provisions for Māori under the RMA. The RMA requires the Regional Council to take into account the principles of the Treaty of Waitangi in exercising its functions and powers. The Council does this in a number of ways in the objectives and policies that follow in this chapter, and throughout the rest of the Plan. The key principles of the Treaty of Waitangi which are relevant include:
 1. principle of active protection,
 2. duty to act in good faith,
 3. duty to make informed decisions through consultation,
 4. principle of redress and a duty not to create new grievances,
 5. principle of reciprocity, and
 6. principle of mutual benefit.
Ka whakaaturia te mana motuhake o ngā hapū me ngā iwi hei Tangata Tiriti i roto i ngā whakaratonga motuhake o te RMA e pā ana ki te Māori. Ko te whakatau kei te RMA ka mate ka aro atu te Kaunihera ā-Rohe ki ngā matapono o te Tiriti o Waitangi i roto i āna mahinga me āna tukunga whai mana. He maha ngā huarahi ka tutuki i te Kaunihera i roto i ngā whāinga me ngā kaupapa e whai ana i roto i tēnei wāhanga - i roto hoki i te Mahere. Ko ngā matapono matua o te Tiriti o Waitangi ka whai pānga, arā:
 1. ko te matapono o te whakamarumaru ngangahau,
 2. ko te mahi ā-ngākau kia mahi i runga i te ngākau pono,
 3. ko te mahi ā-ngākau ki te whiriwhiri whakaaro whai mōhio mā te kōrerorero me te tini tangata,
 4. ko te matapono o te whakatika me te mahi ā-ngākau kia kaua e whakawhānau take whakamau hou,
 5. ko te matapono o te tau utuutu, me
 6. ko te matapono o te whiwhi tahi i ngā painga.
In particular, the Regional Council acknowledges the special relationship that hapū* and iwi* in the Region share with the environment. The Council is committed to strengthening relationships and partnerships to involve hapū* and iwi* more actively in managing the Region’s resources. This is provided for in particular by Policy 2-1 which identifies how increased hapū* and iwi* involvement in resource management must be enabled.

Ka mihi ake te Kaunihera ā-Rohe ki ngā hapū me ngā iwi kei roto i te Rohe mō ō rātou hononga ki te taiao. Tūturu, ka herea te Kaunihera ki te whakakaha i ngā hononga me ngā whakahoatanga kia tino whai wāhi ai ngā hapū me ngā iwi i roto i te mahi whakahaere i ngā rauemi o te Rohe. Ka whakaratongia ake nei tēnei ki te kaupapa 2-1 - e tautuhi ana ka pēhea ka mate ka āhei ake te kuhunga mai o ngā hapū me ngā iwi ki roto i te mahi whakahaere rauemi.

The major frustration for hapū* and iwi* has been the lack of acknowledgement of their concerns in resource management planning and resource consent processes.

Ko te mea tino hōhā ki ngā hapū me ngā iwi ko te korenga o te aro mai ki ō rātou māharahara e pā ana ki te whakatakoto mahere whakahaere rauemi me ngā tukanga whakaaetanga rauemi.