Objective 2-1: Resource management

Whāinga 2-1: Te whakahaere rauemi

  1. To have regard to the mauri* of natural and physical resources^ to enable hapū* and iwi* to provide for their social, economic and cultural wellbeing.

    Kia aro atu ki te mauri o ngā rauemi māori - ōkiko hoki - hei oranga hapori, ōhanga hoki, tikanga hoki mō ngā hapū me ngā iwi.

  2. Kaitiakitanga^ must be given particular regard and the relationship of hapū* and iwi* with their ancestral lands^, water^, sites*, wāhi tapu* and other taonga* (including wāhi tūpuna*) must be recognised and provided for through resource management processes.
Ka mate ka tino arohia te kaitiakitanga, ā, ka mate ka whakamanatia te hononga o ngā hapū me ngā iwi ki ō rātou whenua tūpuna, wai, papa, wāhi tapu hoki me ētahi atu taonga (pērā i ngā wāhi tūpuna), ā, ka whakaratongia mā ngā tukanga whakahaere rauemi.