Policy 2-1: Hapū* and iwi* involvement in resource management

Kaupapa 2-1: Te whakauru mai o ngā hapū me ngā iwi ki roto i te whakahaere rauemi


The Regional Council must enable and foster kaitiakitanga^ and the relationship between hapū* and iwi* and their ancestral lands^, water^, sites*, wāhi tapu* and other taonga* (including wāhi tūpuna*) through increased involvement of hapū* and iwi* in resource management processes including:

Ka mate ka tutuki i te Kaunihera ā-Rohe - ka atawhaitia hoki - te kaitiakitanga me te hononga o ngā hapū me ngā iwi ki ō rātou whenua tūpuna, wai, papa, wāhi tapu hoki me ētahi atu taonga (pērā i ngā wāhi tūpuna) mā te piki ake o te whakauru mai o ngā hapū me ngā iwi ki roto i ngā tukanga whakahaere rauemi, arā, ko:
 1. memoranda of partnership between the Regional Council and hapū* or iwi* which set clear relationship and communication parameters to address resource management objectives,

  ngā manatū rangapū i waenga i ngā hapū me ngā iwi hei whakatakoto i te āhua o te hononga me te whitiwhiti kōrero hei whakatutuki i ngā whāinga whakahaere rauemi,

 2. recognition of existing arrangements and agreements between resource users, local authorities and hapū* or iwi*,

  te aro atu ki ngā whakaritenga me ngā whakaaetanga kei te tū tonu i waenga i ngā kaiwhakamahi rauemi, ngā mana takiwā, me ngā hapū, iwi rānei,

 3. development of catchment-based forums, involving the Regional Council, hapū*, iwi*, and other interested groups including resource users, for information sharing, planning and research,

  te whakarite wānanga ā-takiwā e whai wāhi ai te Kaunihera ā-Rohe me ngā hapū, ngā iwi, me ētahi atu tira whai pānga pērā i te hunga whakamahi hei tuari pārongo, hei whakatakoto mahere hoki, rangahau anō hoki,

 4. development, where appropriate, of hapū* and iwi* cultural indicator monitoring programmes by the Regional Council,

  te whakahiato a te Kaunihera ā-Rohe i ngā kaupapa aroturuki tohu tikanga - hapū mai, iwi mai hoki - i ngā wā e tika ana,

 5. assistance from the Regional Council to hapū* or iwi* to facilitate research, projects, seminars and training,

  te tuku āwhina a te Kaunihera ā-Rohe ki ngā hapū, iwi rānei ki te whakahaere rangahau, kaupapa hoki, awheawhe hoki, whakangungu hoki,

 6. development of joint management agreements^ between the Regional Council and hapū* or iwi* where appropriate,

  te whakahiato whakaaetanga whakahaere ngātahi i waenga i te Kaunihera me ngā hapū, iwi rānei e tika ana,

 7. the Regional Council having regard to iwi management plans* lodged with Council,

  te aro atu a te Kaunihera ā-Rohe ki ngā mahere whakahaere ā-iwi kua tukuna ki te Kaunihera,

 8. involvement of hapū* or iwi* in resource consent^ decision-making and planning processes in the ways agreed in the memoranda of partnership and joint management agreements^ developed under (a) and (f) above, and

  te whakaurunga o ngā hapū, iwi rānei ki roto i ngā tukanga whakatau whakaaetanga rauemi i runga i ngā tikanga i whakaaetia i roto i ngā manatū rangapū me ngā whakaaetanga whakahaere ngātahi i whakahiatongia i raro i te (a) me te (f) kei runga nei, me,

 9. the Regional Council advising and encouraging resource consent^ applicants to consult directly with hapū* or iwi* where it is necessary to identify:

  te mahi a te Kaunihera ā-Rohe ki te tuku aratohu, ki te akiaki i ngā kaitono whakaaetanga rauemi ki te kōrerorero me ngā hapū, iwi rānei e tika ana kia tautuhia:   
 1.  the relationship of Māori and their culture and traditions with their ancestral lands^, water^, sites*, wāhi tapu* and other taonga* (including wāhi tūpuna*), and

  te hononga o te Māori ki tōna ahurea me ngā tikanga e pā ana ki ngā whenua tūpuna, ngā wai, ngā papa, ngā wāhi tapu me ētahi atu taonga (pērā i ngā wāhi tūpuna), me   

 2.  the actual and potential adverse effects^ of proposed activities on those relationships.
  ngā pānga kino ki aua hononga mai i ngā ngohe ka marohitia - ka whakatinanahia, ka pāngia kinotia pea hoki.
 
Policy 2-2: Wāhi tapu*, wāhi tūpuna* and other sites* of significance

Kaupapa 2-2: Ko ngā wāhi tapu, wāhi tūpuna hoki me ētahi atu papa hirahira
 1. Wāhi tapu*, wāhi tūpuna* and other sites* of significance to Māori identified:

  Kua tautuhia ngā wāhi tapu me ngā wāhi tūpuna me ētahi atu wāhi hirahira ki te Māori:
  1. In the Regional Coastal Plan and district plans^,
  2. as historic reserves under the Reserves Act 1977,
  3. as Māori reserves under the Te Ture Whenua Māori Act 1993,
  4. as sites recorded in the New Zealand Archaeological Association’s Site Recording Scheme, and
  5. as registered sites under the Historic Places Act 1993
   
  1. kei roto i te Mahere Takutai ā-Rohe me ngā mahere ā-takiwā,
  2. hei Historic Reserves i raro i te Reserves Act 1977,
  3. hei Māori Reserves i raro i Te Ture Whenua 1993,
  4. hei wāhi kua rēhitatia mā te Site Recording Scheme o te New Zealand Archaelogical Association, ā
  5. hei wāhi kua rēhitatia i raro i te Historic Places Act 1993

  must be protected from inappropriate subdivision, use or development that would cause adverse effects^ on the qualities and features which contribute to the values of these sites*.

  ka whakamarumarutia i te hē o te wehewehe whenua, te whakamahi whenua, whakaahu whenua rānei e puta ai pea he pānga kino ki ngā painga me ngā āhuatanga ka pā ki te ūara o ēnei wāhi.

 2. The Regional Council must facilitate hapū* and iwi* recording the locations of wāhi tapu*, wāhi tūpuna* and other sites* of significance to Māori in an appropriate publicly-available database.
  Ka mate ka tūāpā te Kaunihera ā-Rohe te mahi mā ngā hapū me ngā iwi hei hopu kōrero kia pupuritia ki tētahi pātengi raraunga tika - ka taea hoki e te iwi te tono - kei hea aua wāhi tapu, wāhi tūpuna, me ērā atu papa hirahira ki te Māori.

 3. Potential damage or disturbance (including that caused by inappropriate subdivision, use or development) to wāhi tapu*, wāhi tūpuna* and other sites* of significance to Māori not identified (for confidentiality and sensitivity reasons) by hapū* or iwi* under (a), above, must be minimised by the Regional Council facilitating the compilation of databases by hapū* and iwi* to record locations which need to remain confidential.

  Ka mate ka whakaitingia e te Kaunihera ā-Rohe - e tūāpā ana i te whakahiato pātengi raraunga a ngā hapū me ngā iwi hei hopu kōrero mō ngā wāhi me noho muna - ko te pitomata ka tukitukia, ka raweketia (pērā ki tērā ka hua mai i te hē o te wehewehe whenua, te whakamahi, te whakaahu rānei) ngā wāhi kāore i tautuhia (mō te noho matatapu me te whakaaro rauangi te take) e ngā hapū me ngā iwi ki tā (a) kei runga nei, ka whakamarumarutia i te torohū ka pakaru, ka rawekengia rānei mā.

 4. The Regional Council must ensure that resource users and contractors have clear procedures in the event wāhi tapu* or wāhi tūpuna* are discovered.

  Mā te Kaunihera ā-Rohe e mahi kia hua ai kua whai tukanga mārama te hunga whakamahi rauemi me ngā kaikirimana me aha ā te wā ka kitea he wāhi tapu, wāhi tūpuna rānei.
 
Policy 2-3: The mauri* of water^

Kaupapa 2-3: Te mauri o ngā wai


(a) The Regional Council must have regard to the mauri* of water^ by implementing Policy 2-1 (a) to (i) above and by restricting and suspending water^ takes in times of minimum flow consistent with Policy 5-18 in Chapter 5.

Ka mate ka aro atu te Kaunihera ā-Rohe ki te mauri o ngā wai mā te whakamahi i Kaupapa 2-1 (a) ki (i) kei runga nei, me te whakatiki, te aukati hoki i te tango wai i ngā wā o te wai rere iti noa e ai ki Kaupapa 5-18 kei te Wāhanga 5.

(b) In exceptional circumstances the Regional Council, following advice and guidance of hapū* or iwi* and consultation with potentially affected resource users, may facilitate a voluntary rāhui* - temporary cessation of resource activities (with the exception of public water supply*).

I ngā wā tino rerekē ka tūāpā te Kaunihera ā-Rohe i tētahi rāhui tūao - i runga i ngā tohutohu me ngā tohu ārahi a ngā hapū me ngā iwi, me te kōrerorero tahi me ngā kaiwhakamahi rauemi ka pāngia pea - mō te aukati taupua i ngā ngohe whakamahi rauemi (hāunga ko te puna wai mō te iwi whānui.

Policy 2-4: Other resource management issues

Kaupapa 2-4: Ētahi take whakahaere rauemi anō


The specific issues listed in 2.2 which were raised by hapū* and iwi* must be addressed in the manner set out in Table 2.1 below.

Ka mate ka whakatauria ngā take motuhake e rārangitia ana ki 2.2, kua whakaarahia e ngā hapū me ngā iwi Māori, i runga hoki i te takoto o Table 2.1 kei raro nei.

Table 2.1 highlights issues of significance to the Region’s hapū* and iwi*, provides explanations in the context of Māori belief and demonstrates how the Regional Council must address these matters. The issues and explanations do not in any way represent a complete picture of hapū* and iwi* concerns, but they offer possible explanations as to the depth of feeling and connection hapū* and iwi* have with the Region’s natural resources.

Ka tīpako a Table 2.1 i ngā take hirahira ki ngā hapū me ngā iwi o te Rohe, ka whakamārama hoki i runga i te whakaaro Māori, ā, ka whakaatu ka pēhea te Kaunihera ā-Rohe e whakatutuki pai i ēnei take ka tika. Ehara i te mea mā ngā take me ngā kōrero whakamārama kei konei e whakaatu i te katoa o ngā māharahara o ngā hapū me ngā iwi. Heoi, ko tāna he tuku whakamārama pea mō te kaha o te whakaaro aroha me ngā hononga o ngā hapū me ngā iwi ki ngā rauemi māori o te Rohe.
 
Table 2.1           Resource management issues of significance to hapū* and iwi*

                         Ngā Take Whakahaere Rauemi e Hirahira ana ki ngā Hapū me ngā 
Resource issue of significance to hapū* and iwi*
He take rauemi e hirahira ana ki ngā hapū me ngā iwi
Resource issue in the context of tikanga Māori^
He take rauemi me te tikanga Māori
Relevant part of One Plan where issue is addressed
Te wāhanga o te One Plan ka kōrerotia te take
(a) Management of water^ quality and quantity throughout the Region does not provide for the special qualities significant to Māori.
Kāore te whakahaeretanga o te kounga me te nui o te wai huri noa i te Rohe i te whakarato wāhanga ki ngā āhuatanga e hirahira ana ki te Māori.
Mauri*
Mauri
Wai Māori (pure water) is essential to hapū* and iwi*in the Region to ensure activities conducted for cultural purposes, such as spiritual cleansing, baptismal rituals and food gathering, are achievable.

He mea nui te Wai-Māori ki ngā hapū me ngā iwi o te Rohe kia hua ai ka taea te whakatutuki i ngā mahi tikanga Māori pērā i te whakanoa, te tohi, me te kohikohi kai.
Mauri* acts as a balancing agent to ensure the lifesupporting qualities within the water^ are maintained.
Ko tā te Mauri he whakatautika kia hua ai ka puritia tonutia ngā āhuatanga tuku oranga o te wai.

Human activities, application of impure agents, loss of water^ capacity, and contaminants^ all affect the ability of the mauri* to perform its role effectively, therefore resulting in a standard of water^ not suitable for hapū* and iwi* to perform their relevant tikanga Māori^ or cultural activities associated with its use.
Ka pāngia kinotia te mauri me tōna āhei ki te whakatutuki pai i tōna kaupapa e te mahi a te tangata me te whakamahi mea paruparu, te mimiti o te wai hoki, me te uru mai o ngā paru kino. Ko te hua he wai kāore i te pai ki ngā hapū me ngā iwi hei whakatutuki i ō rātou tikanga e pā ana ki te whakamahi i te wai.
Surface water^ quality
Te kounga o te wai mata

Chapter 2 - Te Ao Māori
Objective 2-1
Policy 2-3
Chapter 2 Methods

Chapter 5 - Water
Objective 5-1
Policy 5-1
Chapter 5 Methods

Rules, Chapter 14 -
Discharges to Land and Water


Wāhanga 2 - Te Ao Māori
Whāinga 2-1
Kaupapa 2-3
Ngā mahi kei Wāhanga 2


Wāhanga 5 - Wai
Whāinga 5-1
Kaupapa 5-1
Ngā mahi kei Wāhanga 5

Ngā ture kei Wāhanga 14 -
Te Tuku Parakaingaki ki te
Whenua me ngā Wai
(b) Hazardous substances^ and nitrate run-off need to be better managed to avoid contaminants^ entering water^.
Me pai ake te whakahaere matū mōrearea me ngā rerenga pākawa ota hei pare i te uru o ngā paru kino ki roto i ngā wai.
Surface water^ quality
Te kounga o te wai mata
Chapter 5 - Water
Objective 5-2
Policy 5-8
Chapter 5 Methods

Rules, Chapter 14 -
Discharges to Land and Water


Wāhanga 5 - Wai
Whāinga 5-2
Kaupapa 5-8
Ngā mahi kei Wāhanga 5


Ngā ture kei Wāhanga 14 -
Te Tuku Parakaingaki ki te
Whenua me ngā Wai
(c) Lakes^ and streams (for example, Punahau/Waipunahau (Lake Horowhenua and Hokio Stream) have suffered degradation which continues and are considered culturally unclean.
Kua hemo haere ngā roto me ngā manga (hei tauira, ko Punahau/Waipunahau, arā, ko Lake Horowhenua me te manga o Hokio) i te whakakinotanga - kei te mahia tonutia hoki, ā, kua pokea te tapu.
Surface water^ quality
Te kounga o te wai mata

Chapter 5 - Water
Objectives 5-1 and 5-2,
Policies 5-1 to 5-5 and 5-8 to 5-10
Chapter 5 Methods

Rules, Chapter 14 -
Discharges to Land and Water


Wāhanga 5 - Wai
Whāinga 5-1 and 5-2
Kaupapa 5-1 ki 5-5 me 5-8 ki 5-10
Ngā mahi kei Wāhanga 5


Ngā ture kei Wāhanga 14 -
Te Tuku Parakaingaki ki te
Whenua me ngā Wai
(d) Access to and availability of clean water^ to exercise cultural activities such as food gathering and baptismal rituals have diminished.
Kua mimiti haere te putanga ki te wai me te wātea o te wai mō te hāpai i ngā tikanga pērā i te kohikohi kai, te tohi tamariki, te mea, te mea.
Surface water^ quality
Te kounga o te wai mata

Chapter 5 - Water
Objective 5-2
Policies 5-2 to 5-11
Chapter 5 Methods

Wāhanga 5 - Wai
Whāinga 5-2
Kaupapa 5-2 ki 5-11
Ngā mahi kei Wāhanga 5
(e) Marae groundwater bore supply is affected in some areas during seasonal drought.
I ngā wā kōpaka o te tau ka pāngia ngā poka waiopapa o ngā marae i roto i ētahi takiwā.
Manaakitanga (hospitality)
ManaakitangaM


The hau kainga (home people) will always ensure the essential needs of their manuhiri (visitors) are accommodated during their stay at the marae, whether it be for hui (social gatherings), tangihanga (funerals), or wānanga (learning institutions). This is a sign of mana*. Ahakoa he hui, he tangihanga, he wānanga rānei, i ngā wā katoa ka manaakitia te manuhiri e te hau kāinga i runga i ngā marae. He tohu whai mana tēnei.

In some circumstances, water^ shortages have affected the ability to meet these needs.

I ētahi wā, nā te iti o te wai, kāore i taea te whakarato hei whakaea i ēnei matea.
Water^ allocation Te tuaritanga o te wai

Chapter 5 - Water
Objective 5-3
Policy 5-21
Chapter 5 Methods

Wāhanga 5 - Wai
Whāinga 5-3
Kaupapa 5-21
Ngā mahi kei Wāhanga 5
(f) Excessive groundwater abstractions can adversely affect water^ and existing groundwater users.
Mā nui rawa o te waiopapa ka tangohia e raru ai te wai me ngā kaiwhakamahi wai o nāianei.
(g) Water^ diversion from one catchment to another is considered culturally abhorrent.
Ko te whakaaro he mea kiriweti te whakataha i te rere noa a te wai mai i tētahi takiwā ki tētahi atu takiwā.
Mauri*
Mauri


Hapū* and iwi* may have differing views on the diversion of water^ from one catchment to another. If more information is required on the issue of diverting water^ from one catchment to another, consultation with the relevant hapū* or iwi* may clarify their position on this matter.

Kei tēnā hapū, kei tēnā iwi ōna ake whakaaro pea mō te whakataha wai mai i tētahi takiwā ki tētahi atu takiwā. Ki te pīrangitia ētahi pārongo anō e pā ana ki te take nei o te whakataha wai mai i tētahi takiwā ki tētahi atu takiwā, mā te kōrerorero tahi me ngā hapū, iwi rānei ka whai pānga e whakamāramatia ō rātou whakaaro mō tēnei take.
Water^ diversions
Te whakataha wai

Refer to rules regarding water^ diversion in Chapter 16 - Takes, Uses and Diversions of Water, and Bores

Tirohia ngā ture e pā ana ki te whakataha wai kei roto i Wāhanga 16 - Te Tango, te Whakamahi, me te
Whakataha Wai, Poka hoki
(h) Sewage disposed to water^, in treated form or otherwise, is culturally abhorrent. Land-based treatment is preferred.

Ko te whakaaro he mea kiriweti te tuku parakaingaki - ahakoa kua tangohia ngā paru, aha rānei - ki roto i ngā wai. Pai kē ake te whakapai ki uta.
Mahi tautara (sewage waste)

There are serious physical and spiritual connotations to hapū* and iwi* associated with human sewage discharge^ to water^. The act of doing so intentionally is, in itself, regarded as poke - an act of spiritual and physical uncleanliness (this term may vary between iwi*). Land-based treatment of sewage is preferred.
Ki ngā hapū me ngā iwi Māori, arā ētahi āhuatanga taha ōkiko, taha wairua hoki e pā ana ki te tuku rukenga parakaingaki tangata ki roto i ngā rerenga wai. He poke, arā, he whakaparu wairua, he whakaparu ōkiko hoki te āta mahi pērā (ka rerekē pea te whakamahi a tēnā iwi, a tēnā iwi i tēnei kupu). Pai kē ake te whakapai ki uta.

The physical and spiritual effects on hapū* and iwi* can be wide-ranging. The best method of avoiding these effects is the prevention of direct discharge^.
Maha kē ngā pānga ōkiko me ngā pānga a-wairua ki ngā hapū me ngā iwi. Ko te tikanga kia āraia te tuku rukenga ki roto tonu i te wai hei pare i ngā pānga.
Sewage discharge^
Te rukenga parakaingaki

Chapter 5 - Water
Objective 5-2
Policy 5-11
Chapter 5 Methods

Rules, Chapter 14 -
Discharges to Land and
Water


Wāhanga 5 - Wai
Whāinga 5-2
Kaupapa 5-11
Ngā mahi kei Wāhanga 5


Ture, Wāhanga 14
Te rukenga parakaingaki ki
te Whenua me te Wai
(i) More riparian retirement and planting is needed to protect river^ banks from erosion. Several iwi* believe harakeke (flax) would provide the most desirable outcome.
Ko te tikanga me whakarite wāhi whakatū rākau, me whakatō rākau hoki, hei whakamarumaru i ngā parenga i te horo whenua. Ko te whakapono o ētahi iwi mā te harakeke e tutuki pai ai tēnei.
Manaaki whenua (nurturing the land^)
Manaaki whenua


Hapū* and iwi* would like to see more measures put in place to plant river^ banks throughout the Region to avoid bank erosion and silt build-up in rivers^. Harakeke (common New Zealand flax) would be the ideal choice.

Ko te pīrangi o ngā hapū me ngā iwi kia whakatauria he ritenga mō te whakatō tupu ki ngā parenga o ngā awa huri noa i te rohe hei pare i te horo whenua o ngā pārengarenga me te pikinga o te parahua i roto i ngā awa. Ko te harakeke te tupu tino pai rawa atu mō tēnei mahi.

Land^ management plans give hapū* and iwi* more certainty that landowners have an holistic land^ use management approach.

Mā ngā mahere whakahaere whenua ngā hapū me ngā iwi e āta mōhio ai kei ngā kaipupuri whenua tētahi tikanga whakahaere e manaakitia ai te whenua.

Traditional food gathering sites* and associated native habitats and ecosystems are valued very highly by Māori.

He mea tino whai wāriu e te Māori ngā wāhi nō mai rānō ka kohikohia he kai, me ngā nohonga taketake, me ngā pūnaha rauropi hoki.
Surface water^ quality
Te kounga o te wai mata

Chapter 5 - Water
Objective 5-2
Policy 5-8

Rules, Chapter 14 -
Discharges to Land
and Water and Water^ Quality
Standards in Schedule D

Wāhanga 5 - Wai
Whāinga 5-2
Kaupapa 5-8

Ture, Wāhanga 14
Te rukenga parakaingaki ki
te Whenua me te Wai
Taumata Kounga kei roto i te
Pukapuka Āpiti D

Land^ use management
Te whakahaere i te
whakamahi whenua

Chapter 4 - Land
Objective 4-1
Policy 4-1
Chapter 4 Methods

Rules, Chapter 13 - Land
Use Activities and
Indigenous Biological Diversity


Wāhanga 4 - Whenua
Whāinga 4-1
Kaupapa 4-1
Ngā mahi kei Wāhanga 4

Ture, Wāhanga 13 - Ngohe
Whakamahi Whenua me te
Kanorau Koiora Taketake
(j) Land^ management plans need to be encouraged to ensure consistent land^ management practices Region-wide.
Me kaha akiaki te whakatakoto mahere whakahaere pāmu kia hua ai ngā tikanga rite mō te whakahaere whenua.
(k) Adverse effects^ of land^ use continue to have a detrimental effect^ on traditional food gathering areas, native habitats and ecosystems.
Mā te whakamahi i te whenua me ōna pānga e raru ai tonu ngā wāhi nō mai rānō ka kohikohia he kai, ngā nohonga taketake me ngā pūnaha rauropi.
(l) The removal, destruction or alteration of wāhi tapu* and wāhi tūpuna* by inappropriate activities continues to have a detrimental effect^ on those sites* and upon hapū* and iwi*.
Ka pāngia kinotia tonu ngā wāhi, me ngā hapū me ngā iwi hoki - i te tango, te wāwāhi, te whakarerekē rānei i ngā wāhi tapu me ngā wāhi tūpuna.
Wāhi tapu* and wāhi tūpuna*
Wāhi tapu me ngā wāhi tūpuna


Hapū* and iwi* view wāhi tapu* and wāhi tūpuna* as western cultures view cemeteries and churches - as locations that are a significant part of history which require protection and preservation. Wāhi tapu* are sites* that remain tapu (sacred), given the nature of their location and purpose.

Ki tā te hapū titiro - ki tā te iwi titiro hoki - āhua rite te wāhi tapu ki tā tauiwi titiro e pā ana ki ō rātou urupā, whare karakia hoki, arā, me whakamarumaru, me tiaki hoki ngā wāhi pērā ka tika. Te mutunga iho ka noho tapu tonu aua wāhi tapu i runga i te āhua o aua wāhi me te kaupapa o aua wāhi.

Ancient urupā (burial sites*) are prominent throughout the Region and their locations more often than not remain the intellectual property of hapū* or iwi* members charged with keeping them safe from harm.
Maha kē ngā urupā o nehe huri noa i te Rohe. Te nuinga o te wā nō ngā hapū me ngā iwi ake te mōhio kei hea aua wāhi nei, ā, nō rātou hoki te kawenga kia tiaki i aua wāhi tapu kia noho haumaru.
Land^ use management
Te whakahaere i te
whakamahi whenuaChapter 4 - Land
Objective 4-1
Policy 4-1
Chapter 4 Method


Rules, Chapter 14 -
Discharges to Land and Water


Wāhanga 4 - Whenua
Whāinga 4-1
Kaupapa 4-1
Ngā mahi kei Wāhanga 4Ture, Wāhanga 14
Te rukenga parakaingaki ki
te Whenua me te Wai


Chapter 6 - Indigenous
biological diversity, landscape and historic heritage

Objective 6-3
Policies 6-11 and 6-12
Method 6-10


Wāhanga 6 - Kanorau
Koiora Taketake, tohu
whenua, hītori tuku iho

Whāinga 6-3
Kaupapa 6-11 me 6-12
Mahi 6-10Rules and conditions^ protecting wāhi tapu* throughout the Plan.
Ngā ture me ngā tikanga puta noa i te Mahere hei whakamarumaru i ngā wāhi tapu
(m) The transfer of indigenous plants from rohe* to rohe* is considered culturally unnatural.
Kāore i te tika ki te whakaaro ahurea Māori te whakawhiti tupu taketake mai i tētahi rohe ki tētahi atu rohe.
Tapu (sacred)
Tapu

The transfer of indigenous plants from one rohe* to another can result in the cross-pollination of plants native to a particular rohe*, affecting elements of tapu. The act of artificially cross-pollinating plants including trees or removing and planting them away from their points of origin is not common practice to hapū* and iwi*. Ideally they would like the integrity of each rohe* preserved in its natural state.

Ka pāngia rawatia ētahi āhuatanga o te tapu e te whakaaiai whitiwhiti i ngā tupu taketake mai i tētahi rohe ki tētahi atu rohe. Ehara i te mahi māori noa ki ngā hapū me ngā iwi te whakaaiai whitiwhiti i ngā tupu, pērā i ngā rākau, te tango i ērā mai i tētahi rohe me te whakatō ki wāhi kē. Ko tō rātou pīrangi ake kia tiakina te rohe kia tūturu tonu te taiao.

Hapū* and iwi* are advocating for assistance via policy and funding to protect the integrity of indigenous plants and animals from human activity and pest plants and pest animals.
Kei te tohe tonu ngā hapū me ngā iwi kia tautokona ākaupapa nei, ā-putea nei hoki te whakamarumaru i te ngā tupu taketake me te aitanga kararehe i ngā mahi a te tangata, ngā otaota, me ngā orotā.
Chapter 6 - Indigenous biological diversity, landscape and historic heritage Objective 6-1
Policies 6-1 to 6-5
Chapter 6 Methods

Rules, Chapter 13 - Land Use Activities and Indigenous Biological Diversity

Wāhanga 6 - Kanorau koiora
taketake, tohu whenua, hītori tuku iho

Whāinga 6-1
Kaupapa 6-1 ki 6-5
Ngā mahi kei Wāhanga 6


Ture, Wāhanga 13 - Ngohe
Whakamahi Whenua me te
Kanorau Koiora Taketake
(n) Indigenous plants and animals continue to be under increased threat by human and pest activity.
Kei te whakawetia tonutia ake ngā tupu taketake me te aitanga kararehe taketake e te mahi a te tangata me te orotā.
Indigenous biological diversity^
Te kanorau koiora taketake

Chapter 6 - Indigenous biological diversity, landscape and historic heritage
Objective 6-1
Policies 6-1 to 6-5
Chapter 6 Methods

Rules, Chapter 13 - Land Use Activities and Indigenous Biological Diversity

Wāhanga 6 - Kanorau koiora taketake, tohu whenua, hītori tuku iho
Whāinga 6-1
Kaupapa 6-1 ki 6-5
Ngā mahi kei Wāhanga 6

Ture, Wāhanga 13 - Ngohe
Whakamahi Whenua me te
Kanorau Koiora Taketake
(o)Further research on preventing saltwater intrusion into coastal aquifers is a necessity.
Ka mate ka rangahaua tonutia te ārai i te urunga waitai ki roto i ngā kahupapa takutai moana.
Manaaki manuhiri (caring for your visitors)
Manaaki manuhiri


Saltwater intrusion is a significant issue for hapū* and iwi*as many marae situated close to the coastal environment rely on groundwater bores as their primary water supply. Hapū* and iwi* encourage proactive research to ensure this situation is avoided.

He take nui te urunga waitai ki ngā hapū me ngā iwi, nō te mea, he maha ngā marae e noho tata nei ki te taiao takutai moana e tango ana i te waiopapa i ngā poka i te tuatahi hei whāngai i ngā marae. Ka akiaki ngā hapū me ngā iwi i te mahi rangahau kia hua ai ka parea tēnei āhuatanga.
Groundwater quality
Te kounga o te waiopapa


Chapter 5 - Water
Objective 5-2
Policy 16-7


Rules, Chapter 16 - Takes, Uses and Diversions of Water, and Bores

Wāhanga 5 - Wai
Whāinga 5-2
Kaupapa 16-7Ture, Wāhanga 16 - Te
Tango, te Whakamahi, me te
Whakataha Wai, Poka hoki
(p) Biodiversity research needs more funding.
Me whai putea anō te rangahau e pā ana ki te kanorau koiora.
Tiro whakamua (a glance at the future)
Tiro whakamua


Many Māori landowners are actively involved in restoring and preserving wetlands^ to maintain native habitats for future generations.

Tokomaha ngā kaipupuri whenua Māori e kaha whakahou ana, e tiaki ana hoki i ngā papa waiwai hei pupuri i ngā wāhi noho pēnei mā ngā whakatupuranga e haere mai nei.
Threatened indigenous biological diversity^
Te kanorau koiora ka whakawetia

Chapter 6 - Indigenous biological diversity, landscape and historic heritage
Objective 6-1
Policies 6-1 to 6-4
Chapter 6 Methods


Rules, Chapter 13 - Land Use Activities and Indigenous Biological Diversity

Wāhanga 6 - Kanorau
Koiora Taketake, tohu whenua, hītori tuku iho

Whāinga 6-1
Kaupapa 6-1 ki 6-4
Wāhanga 6 ngā tureTure, Wāhanga 13 - Ngohe
Whakamahi Whenua me te
Kanorau Koiora Taketake
(q) Monitoring and enforcement of environmental standards, including those contained in regional plans^, district plans^ and resource consents^, are insufficient at times.
I ētahi wā he iti rawa te aroturuki me te ūruhitanga o ngā taumata taiao pērā ki ērā kei roto i ngā mahere rohe, ngā mahere takiwā, me ngā whakaaetanga rauemi.
Te aroturuki me te ūruhitanga (monitoring and enforcement)

Te aroturuki me te ūruhitanga


Māori wish to see a greater level of monitoring undertaken for resource use activities. Many Māori also wish to see those who do not comply with resource consent^ or permitted activity^ conditions^ undertake remedial work to remedy their actions.

Ko te pirangi o te Māori kia nui ake te aroturuki ka mahia hei ngohe whakamahi rauemi. Ko tētahi pirangi anō o te Māori kia mahi te hunga kore whai i ngā whakaritenga whakaaetanga rauemi me ngā mahi ka whakaaetia ki te whakatikatika i ā rātou mahi hē.
Monitoring and enforcement
Te aroturuki me te ūruhitanga

Chapter 12
Policy 12-8
Wāhanga 12
Kaupapa 12-8