These methods outline the approach the Regional Council will take to support and contribute to the delivery of quality outcomes for the Region’s hapū* and iwi*.

Ka whakaatu ēnei tikanga i te huarahi e whai ai te Kaunihera ā-Rohe hei tautoko, hei āwhina i te whakaputa hua whai kounga ki ngā hapū me ngā iwi o te Rohe.
 

Method 2-1
Mahi 2-1
Memoranda of Partnership (MoP)
He Manatū Rangapū
Description
He Whakamārama
The primary focus of this method is to improve working relationships with hapū*
and iwi*
of the Region to ensure their relationships with ancestral lands, water,
sites*, wāhi tapu* and other taonga* (including wāhi tūpuna*) are recognised and
provided for.
Ko te tiro matua o te mahi nei ko te whakakaha ake i ngā hononga mahi me ngā
hapū me ngā iwi o te Rohe kia hua ai ka arohia, ka whakaratongia ō rātou
hononga ki ō rātou whenua tupuna, wai, papa, wāhi tapu hoki me ētahi taonga.
Who
Ko wai mā
Regional Council and the Region’s hapū* and iwi*.
Te Kaunihera ā-Rohe me ngā hapū me ngā iwi o te Rohe.
Links to Policy
Ngā Hononga Kaupapa
This method links to Policy 2-1(a) to (e).
Ka hono atu tēnei mahi ki ngā Kaupapa 2-1(a) ki (e).
Target
Ngā Keonga
To develop and implement at least three MoP by 2010.
Ko te whakarite me te whakatinana kia 3 ngā Manatū Rangapū hei mua mai i te
tau 2010.
 
Method 2-2
Mahi 2-2
Identification of Sites* of Significance
Te Tautuhi i ngā Papa Hirahira
Description
He Whakamārama
The Regional Council will work with hapū* and iwi* to identify and protect sites* of significance without the need to disclose their location publicly. However, where it is consistent with tikanga Māori to do so, information about such sites* may be made publicly available in an appropriate database. Ka mahi tahi te Kaunihera ā-Rohe me ngā hapū me ngā iwi ki te tautuhi, ki te whakamarumaru i ngā papa hirahira me te kore hiahia kia whākina kei hea aua wāhi. Heoi anō, i ngā wā e hāngai ana ngā tikanga Māori me te whakamōhio tūmatanui, ka taea ki tētahi pātengi raraunga tika e pupuri ana i ngā pārongo mō aua papa.
Who
Ko wai mā
Regional Council and the Region’s hapū* and iwi*.
Te Kaunihera ā-Rohe me ngā hapū me ngā iwi o te Rohe.
Links to Policy
Ngā Hononga Kaupapa
This method links to Policy 2-2(b) to (c).
Ka hono atu tēnei mahi ki ngā Kaupapa 2-2(b) me (c)..
Target
Ngā Keonga
To approach iwi* in the Region regarding participation in the method by June 2012.
Kia ahu atu ki ngā iwi o te Rohe e pā ana ki te kuhu ki roto i te mahi hei mua mai i te marama o Pipiri 2012.
 
 
Method 2-3
Mahi 2-3
Treaty of Waitangi - Claims
Te Tiriti o Waitangi - Ngā Kerēme
Description
He Whakamārama
The Regional Council will work cooperatively and in good faith with hapū* and iwi* to implement any Treaty of Waitangi claim settlement matters that are relevant to the functions, powers and duties of the Regional Council. Ka mahi tahi te Kaunihera ā-Rohe me ngā hapū me ngā iwi i runga i te ngākau pono hei whakakaupapa i ngā take whakatau kerēme i raro i te Tiriti o Waitangi - e pā ana ki ngā mahinga, tukunga whai mana, me ngā mahi ā-ngākau o te Kaunihera ā-Rohe.
Who
Ko wai mā
Regional Council and the Region’s hapū* and iwi*.
Te Kaunihera ā-Rohe me ngā hapū me ngā iwi o te Rohe.
Links to Policy
Ngā Hononga Kaupapa
This method links to Policies 2-1, 2-2, 2-3 and 2-4.
Ka hono atu tēnei mahi ki ngā Kaupapa 2-1, 2-2, 2-3 me 2-4.
Target
Ngā Keonga
As far as reasonably practicable, Treaty settlement measures will be implemented in accordance with hapū* and iwi* timeframe aspirations.
I ngā wā e tika ana ka whakatinanahia ngā ritenga whakatau kerēme i raro i te Tiriti - e hāngai ana ki ngā wawata o ngā hapū me ngā iwi mō te wā tutuki.
 
Method 2-4
Mahi 2-4
Code of Practice for Wāhi Tapu* and Wāhi Tūpuna* Protection and Discovery
He Tikanga Mahi mō te Whakamarumaru me te Hura i ngā Wāhi Tapu me ngā Wāhi Tūpuna
Description
He Whakamārama
The aim of this method is to develop a code of practice to ensure all efforts are made to protect wāhi tapu* and wāhi tūpuna* from unnecessary damage, and procedures are in place in the event wāhi tapu*or wāhi tūpuna* are discovered. Ko te whāinga o tēnei mahi ko te whakarite i tētahi Tikanga Mahi kia hua ai kua whakapau kaha ki te whakamarumaru i ngā wāhi tapu me ngā wāhi tūpuna i te tūkino, ā, ka poua he tikanga i ngā wā ka huraina he wāhi tapu, he wāhi tūpuna rānei.

This code of practice may provide for variation in procedures and practices for different hapū* and iwi* if they identify that this is appropriate.
Ki te tautuhia e tika ana tēnei, mā te tikanga mahi nei tētahi whitinga mō ngā tikanga me ngā mahi mō ia hapū me ia iwi e whakarato.

This code of practice will enable those parties carrying out activities under resource consents and permitted activity rules to meet conditions for the protection of wāhi tapu* or wāhi tūpuna*.
Mā te tikanga mahi nei e āhei ai te hunga e mahi ana i ngā ngohe i raro i ngā whakaaetanga rauemi me ngā ture mō ngā ngohe kua whakaaetia hei whakaea i ngā ritenga hei whakamarumaru i ngā wāhi tapu, ngā wāhi tūpuna rānei.
Who
Ko wai mā
Regional Council and the Region’s hapū* and iwi*, in consultation as appropriate with resource users.
Te Kaunihera ā-Rohe me ngā hapū me ngā iwi o te Rohe - me te kōrerorero tahi me ngā kaiwhakamahi rauemi i ngā wā e tika ana.
Links to Policy
Ngā Hononga Kaupapa
This method links to Policy 2-2(d).
Ka hono atu tēnei mahi ki ngā Kaupapa 2-2(d).
Target
Ngā Keonga
To develop a code of practice by 2011.
Ko te whakahiato i te tikanga mahi hei mua mai i te tau 2011.
 
Method 2-5
Mahi 2-5
Regional Hapū* and Iwi* Projects
He Kaupapa Mahi ā-Hapū, Mahi ā-Iwi hoki o te Rohe
Description
He Whakamārama
This method will allow opportunities for hapū* and iwi* to work alongside the Regional Council to develop and implement a range of projects initiated by hapū* or iwi*. These projects could include wetland restoration or enhancement, river bank erosion planting, wāhi tapu* or wāhi tūpuna* GIS mapping, research projects on Māori land blocks, and hapū* and iwi* resource monitoring initiatives.

Mā te mahi nei e whakaputa mea angitū mā ngā hapū me ngā iwi ki te mahi tahi me te Kaunihera ā-Rohe ki te whakahiato me te whakatinana i ngā tūmomo kaupapa mahi ka timataia e ngā hapū me ngā iwi. Ka whai wāhi pea ngā kaupapa pērā i te whakahou me te whakarākei ake i ngā papa waiwai, te whakatō tupu ki ngā parenga hei ārai te horo whenua, te whakamahere i ngā wāhi tapu - wāhi tūpuna ki te GIS, ngā kaupapa rangahau i ngā poraka whenua Māori, me ngā kaupapa aroturuki rauemi a ngā hapū me ngā iwi.
Who
Ko wai mā
Regional Council and the Region’s hapū* and iwi*
Te Kaunihera ā-Rohe me ngā hapū me ngā iwi o te Rohe.
Links to Policy
Ngā Hononga Kaupapa
This method links to Policies 2-1(a) to (e).
Ka hono atu tēnei mahi ki ngā Kaupapa 2-1(a) ki (e).
Target
Ngā Keonga
To develop and implement at least three projects annually.
Ko te whakarite me te whakatinana kia 3 ngā kaupapa mahi ia tau, ia tau.
 
Method 2-6
Mahi 2-6
Iwi Management Plans* (IMP)
He Mahere Whakahaere ā-Iwi
Description
He Whakamārama
The objective of this method is to encourage hapū* and iwi* to develop iwi management plans*. This will ensure hapū* and iwi* resource management perspectives are articulated in order that they can be incorporated in the Regional Council’s planning practices and policy documents.

Ko te whāinga o te mahi nei ko te akiaki i ngā hapū me ngā iwi ki te whakarite mahere whakahaere ā-iwi. Mā tēnei e hua ai ka āta whakahuatia ngā tirohanga whakahaere rauemi o ngā hapū me ngā iwi kia whakaurua ai ērā ki roto i ngā mahi whakamahere me ngā kaupapa a te Kaunihera ā-Rohe.
Who
Ko wai mā
Regional Council and the Region’s hapū* and iwi*
Mā te Kaunihera ā-Rohe ngā hapū me ngā iwi e āwhina.
Links to Policy
Ngā Hononga Kaupapa
This method links to Policies 2-1(b), (c) and (g), 2-2, 2-3 and 2-4.
Ka hono atu tēnei mahi ki ngā Kaupapa 2-1(b), (c) me (g), 2-2, 2-3, me 2-4.
Target
Ngā Keonga
To work with iwi* to develop at least one iwi management plan* every two years.
Kia mahi tahi me ngā iwi ki te whakahiato kia kotahi neke atu te mahere whakahaere ā-iwi ia rua tau.
 
Method 2-7
Mahi 2-7
Web-Based Iwi* Contacts Database
He Pātengi Raraunga ā-Ipurangi o Ngā Iwi
Description
He Whakamārama
This method is intended to provide the Regional Council and resource consent applicants with accurate contact information for hapū* and iwi* with a significant interest in resource management matters.

E meatia nei kia whakarato pārongo tika ki te Kaunihera ā-Rohe me ngā kaitono whakaaetanga rauemi mō te whakapā atu ki ngā hapū me ngā iwi Māori whai pānga ki ngā take whakahaere rauemi.

A web page, on the Regional Council’s website, will be designed to capture any information relevant to the Region’s iwi* - for example, iwi management plans*, marae and civil defence posts. GIS mapping will be used to show locational information.

Ka hoahoatia tētahi whārangi ipurangi ki runga i te ipurangi a te Kaunihera ā- Rohe hei kapo i ngā pārongo e pā ana ki ngā iwi o te Rohe - hei tauira, ko ngā mahere whakahaere ā-iwi, ngā marae, me ngā Putānga Ārai Mate Whawhati Tata. Ka whakamahia te whakamahere a GIS hei whakaatu i ngā pārongo takiwā.
Who
Ko wai mā
Regional Council and the Region’s hapū* and iwi* and Te Puni Kokiri.
Te Kaunihera ā-Rohe me ngā hapū me ngā iwi o te Rohe me Te Puni Kōkiri.
Links to Policy
Ngā Hononga Kaupapa
This method links to Policy 2-1(h) and (i).
Ka hono atu tēnei mahi ki ngā Kaupapa 2-1(h) me (i).
Target
Ngā Keonga
To complete this project by 2009 and to maintain the web page on an ongoing basis.
Kia oti pai te kaupapa mahi nei hei mua mai i te tau 2007 me te tiaki i te whārangi ipurangi haere ake nei.
 
Method 2-8
Mahi 2-8
Joint Management Agreements
He Whakaaetanga Whakahaere Ngātahi
Description
He Whakamārama
The Regional Council and relevant hapū* and iwi* will investigate options for joint management agreements between the Council and iwi authorities, especially those that have settled Waitangi Tribunal claims with the Crown, and where there is an established memorandum of partnership.

Mā te Kaunihera ā-Rohe me ngā hapū me ngā iwi whai pānga ngā kōwhiringa e pā ana ki ngā whakaaetanga whakahaere ngātahi e tirotiro, arā, ko ērā kua whakatau kerēme me te Karauna i mua i Te Taraipunara o Waitangi, ā, kei reira kē tētahi manatū rangapū.
Who
Ko wai mā
Regional Council and the Region’s hapū* and iwi*
Te Kaunihera ā-Rohe me ngā hapū me ngā iwi o te Rohe.
Links to Policy
Ngā Hononga Kaupapa
This method links to Policies 2-1(f), 2-2, 2-3 and 2-4.
Ka hono atu tēnei ki ngā Kaupapa 2-1(f), 2-2, 2-3 me, 2-4.
Target
Ngā Keonga
To investigate options where opportunities arise.
Kia tirotiro i ngā kōwhiringa e ngā wā e tika ana.
 
Method 2-9
Mahi 2-9
Cultural Monitoring Framework
He Anga Aroturuki Ahurea
Description
He Whakamārama
The Regional Council will work with hapū* and iwi* to develop and implement a cultural monitoring framework for natural and physical resources.

Ka mahi tahi te Kaunihera ā-Rohe me ngā hapū me ngā iwi ki te whakahiato, ki te whakatinana hoki i tētahi anga aroturuki ahurea e pā ana ki ngā rauemi māori me ngā rauemi ōkiko.
Who
Ko wai mā
Regional Council and the Region’s hapū* and iwi*
Te Kaunihera ā-Rohe me ngā hapū me ngā iwi o te Rohe.
Links to Policy
Ngā Hononga Kaupapa
This method links to Policies 2-1(d), 2-2 and 2-3.
Ka hono atu tēnei ki ngā Kaupapa 2-1(d), 2-2 me 2-3.
Target
Ngā Keonga
Implementation of a cultural monitoring framework for natural and physical resources by June 2011.
Implementation of a cultural monitoring framework for natural and physical resources by June 2011.
 
Method 2-10
Mahi 2-10
Resource Consent Processes
Ngā Tikanga Whakatau Whakaaetanga Rauemi
Description
He Whakamārama
To develop protocols within the Regional Council’s consents team to enable affected hapū* and iwi* to participate in resource consent processes. These include:
  • notifying affected hapū* and iwi* of relevant resource consent activities
  • appointing Māori hearing commissioners to resource consent hearings
  • providing the ability to present evidence to hearings in Māori
  • presenting hapū* and iwi* submissions on marae
  • imposing cultural monitoring requirements as a condition of resource consents where appropriate.
Ko te whakarite tikanga me te tira whakahaere whakaaetanga o te Kaunihera ā- Rohe kia taea ai e ngā hapū me ngā iwi whai pānga te uru ki roto i ngā tikanga whakatau whakaaetanga, ehara tonu:
  • ko te whakamōhio atu i ngā hapū me ngā iwi mō ngā ngohe whakaaetanga rauemi whai pānga
  • ko te whakatū kaikomihana Māori mō ngā hui whakatau whakaaetanga rauemi
  • kia whakaratongia te āhei ka taea te tuku taunakitanga mā te kōrerotia o te reo Māori
  • ko te whakatakoto tāpaetanga ngā hapū me ngā iwi i runga marae
  • ko te ūruhi i ngā whakaritenga hei ritenga mō ngā whakaaetanga rauemi i ngā wā tika.
Who
Ko wai mā
Regional Council
Te Kaunihera ā-Rohe.
Links to Policy
Ngā Hononga Kaupapa
This method links to Policies 2-1(h) and (i), 2-2, 2-3 and 2-4.
Ka hono atu tēnei mahi ki ngā Kaupapa 2-1(h) me (i), 2-2, 2-3 me 2-4.
Target
Ngā Keonga
Ongoing.
He kaupapa tēnei ka haere tonu.