This chapter identifies the resource management issues of significance to hapū* and iwi* of the Region in accordance with s62(1)(b) RMA, and sets out how these issues are addressed. It acts as a central point of reference for hapū* and iwi*resource management issues and sets the scene for examining Māori concepts and expressions within modern resource management practice.

E tautuhi ana tēnei wāhanga i ngā take hirahira o te whakahaere rauemi ki ngā hapū me ngā iwi o te Rohe (e hāngai ana ki s62(1)(b) o te RMA), ā, ka whakatakotoria hoki ka pēhea te whakatau i ēnei take. Ka noho tēnei hei kōrerotanga e pā ana ki ngā take whakahaere rauemi o ngā hapū me ngā iwi, ā, ka whakatakoto kaupapa hei hōpara i ngā tikanga Māori me ngā whakaaro Māori i roto i te mahi whakahaere rauemi.

The chapter provides background on:
  • the Region’s hapū* and iwi*
  • hapū* and iwi* involvement in resource management
  • an understanding of Māori values including mauri*, taonga*, wāhi tapu*, wāhi tūpuna*, tikanga Māori and kaitiakitanga
  • resource management issues of concern to hapū* and iwi*
Ka whakarato te wāhanga i te takenga mai e pā ana ki:
  • ngā hapū me ngā iwi o te Rohe
  • te urunga o ngā hapū me ngā iwi ki roto i te whakahaere rauemi
  • te māramatanga ki ngā ūara Māori, ehara tonu ko te mauri, ngā taonga, ngā wāhi tapu, ngā wāhi tūpuna, ngā tikanga Māori me te kaitiakitanga
  • ngā take whakahaere rauemi e pā ana ki ngā hapū me ngā iwi.