Objective 3-1: Infrastructure^ and other physical resources of regional or national importance

Have regard to the benefits of infrastructure^ and other physical resources of regional or national importance by recognising and providing for their establishment, operation*, maintenance* and upgrading*.

Whāinga 3-1: Ngā kaupapa o raro me ētahi atu rauemi ōkiko whakahirahira - rohe mai, motu mai rānei

Aro atu ki ngā painga o ngā kaupapa o raro me ētahi atu rauemi ōkiko whakahirahira – rohe mai, motu mai rānei mā te āhukahuka me te whakarato i te whakatū, te whakamahi, te tiaki me te whakapai ake i ērā.

Objective 3-2: Energy

An improvement in the efficiency of the end use of energy and an increase in the use of renewable energy^ resources within the Region.

Whāinga 3-2: Pūngao

He whakapai ake i te kaha o te putanga whakamutunga o te pūngao, he whakarahi ake i te whakamahi i ngā rauemi pūngao whakahou i roto i te Rohe.

Objective 3-3: The strategic integration of infrastructure^ with land^ use

Urban development occurs in a strategically planned manner which allows for the adequate and timely supply of land^ and associated infrastructure^.

Whāinga 3-3: Te kōmitimiti rautaki o ngā kaupapa o raro me te whakamahi whenua

Ka mahia te whakaahu tāone mā tētahi huarahi e whakamaheretia ā-rautaki kia nui ai, kia arotau ai hoki te ranea o te whenua me ngā kaupapa o raro whai pānga.

Objective 3-4: Urban growth and rural residential subdivision on versatile soils

To ensure that territorial authorities consider the benefits of retaining Class I and II1 versatile soils2 for use as production land^ when providing for urban growth and rural residential subdivision.

Whāinga 3-4: Te tupu o ngā tāone me te whakaahu whenua hei nohoanga taiwhenua, I runga oneone whai pūkenga

Kia hua ai ka whakāroarotia ngā painga o te pupuri tonu i ngā oneone whai pūkenga o te Momo I me te Momo II kia whakamahia hei whenua whakaputa hua i ngā wā e whakarato ana mō te tupu tāone me te wawaetanga whenua nohoanga taiwhenua.

1    As identified in the Land Use Capability Classification system.
2    For general information purposes these soils largely comprise the following soil series: Egmont, Kiwitea, 
     Westmere, Manawat
ū, Karapoti, Dannevirke, Ohakune, Kairanga, Opiki and Te Arakura.

Objective 3-5: Waste*, hazardous substances* and contaminated land^

The Regional Council and Territorial Authorities^ must work together in a regionally consistent way to:

  1. minimise the quantity of waste* generated in the Region and ensure it is disposed of appropriately,
  2. manage adverse effects^ from the use, storage, disposal and transportation of hazardous substances*, and
  3. manage adverse effects^ from contaminated land^.
Whāinga 3-5: Te para, ngā matū mōrearea, me ngā whenua tāhawahawa Ka mahi tahi te Kaunihera ā-Rohe me ngā Mana Takiwā i runga i te tikanga rite huri noa i te rohe ki te:
  1. whakaiti i te rahi o te para ka puta mai huri noa i te Rohe, kia hua ai hoki ka tika te whakawātea
  2. whakahaere i ngā pānga kino nā te whakamahi, te putu, te whakawātea, me te kawe i ngā matū mōrearea, me te
  3. whakahaere i ngā pānga kino nō te whenua tāhawahawa.