Objective 4-1: Managing accelerated erosion*

By the year 2017, 50% of farms within hill country land^ subject to an elevated risk of accelerated erosion* will have in place, or be in the process of putting in place, farm-wide sustainable land^ management practices to minimise accelerated erosion* and to provide for the Surface Water^ Management Values set out in Schedule B by reducing sediment loads entering water bodies^ as a result of accelerated erosion*.

Whāinga 4-1: Te whakahaere horo whenua tere

Ā te tau 2017 kia 50% o ngā pāmu kei ngā puke teitei ka whai tūponotanga nui ka pāngia pea e te horo whenua tere kua whakarite kē – kei te whakarite rānei – i ētahi tikanga whakauka mō te whakahaere whenua kei te pāmu katoa hei whakaiti i te horo whenua tere, ā, hei taunaki hoki i ngā Uara Whakahaere Wai Mata kua whakatakotoria i roto i te Pukapuka Āpiti B mā te whakaiti i te nui o te parakiwai e uru ana ki ngā wai e hua mai ai i te horo whenua tere.


Objective 4-2: Regulating potential causes of accelerated erosion*

Land^ is used in a manner that ensures:
  1. accelerated erosion* and increased sedimentation in water bodies^ (with resultant adverse effects^ on people, buildings and infrastructure^) caused by vegetation clearance*, land disturbance*, forestry*, or cultivation* are avoided as far as reasonably practicable, or otherwise remedied or mitigated, and
  2. sediment loads entering water bodies^ as a result of accelerated erosion are reduced to the extent required to be consistent with the water^ management objectives and policies for water^ quality set out in Chapter 5 of this Plan.
Whāinga 4-2: Te whakahaere pitomata e takea mai ai horo whenua tere

Ka whakamahia te whenua kia hua ai:
  1. te horo whenua tere, ā, ka piki haere te parahanga ā-matū i roto i ngā wai (me te hua ko ngā pānga kino ki te tangata, ngā whare, me ngā kaupapa o raro) nā te whakapara tupu, te raweke whenua, te mahi rākau, te mahi māra – i ngā wā e tika ana ka parea, ka whakapaingia rānei, ka whakamemehatia rānei ēnei, ā,
  2. ka whakaitingia te nui o te parakiwai e uru ana ki roto i ngā wai e takea mai ana i te tere horo o te whenua kia taea ai te hāngai ki ngā whāinga, ki ngā kaupapa here mō te kounga o te wai kua whakatakotoria ki Wāhanga 5 o tēnei Mahere.