Objective 5-1: Water^ management Values

Surface water bodies^ and their beds^ are managed in a manner which safe guards their life supporting capacity and recognises and provides for the Values in Schedule B1.

Whāinga 5-1: He ūara whakahaere wai

Ka āta whakahaeretia ngā mata wai me ngā papa o ērā kia whakamaru ai i te āheinga toko ora o ērā, ā, ka mōhiotia, ka pukumaharatia hoki ngā Uara kei roto i Pukapuka Āpiti B.


1    Schedule B is not a component of Part I - the Regional Policy Statement. It is a component of Part II - the Regional Plan.


Objective 5-2: Water^ quality

 1. Surface water^ quality is managed to ensure that:
  1. water^ quality is maintained in those rivers^ and lakes^ where the existing water^ quality is at a level sufficient to support the Values in Schedule B
  2. water^ quality is enhanced in those rivers^ and lakes^ where the existing water^ quality is not at a level sufficient to support the Values in Schedule B
  3. accelerated eutrophication and sedimentation of lakes^ in the Region is prevented or minimised
  4. the special values of rivers^ protected by water conservation orders^ are maintained.
 2. Groundwater quality is managed to ensure that existing groundwater quality is maintained or where it is degraded/over allocated as a result of human activity, groundwater quality is enhanced.
Whāinga 5-2: Te kounga o te wai
 1. Ka whakahaeretia te kounga o te mata wai kia hua ai:
  1. ka tiakina te kounga o te wai kei roto i ngā awa me ngā roto he kaha tonu te kounga o te wai hei hāpai i ngā Uara kei roto i Pukapuka Āpiti B
  2. ka whakapaingia te kounga o te wai kei roto i ngā awa me ngā roto kāore i te kaha te kounga o te wai hei hāpai i ngā Uara kei roto i Pukapuka Āpiti B
  3. ka āraia, ka whakaitingia rānei te tere parahanga ā-matū whakamōmona, te parakiwai hoki o ngā roto o te Rohe, ā,
  4. ka tiakina ngā uara motuhake o ngā awa e whakamarumarutia e ngā whakahau whakauka wai, arā, ko ngā water conservation orders.
 2. Ka whakahaeretia te kounga o te waiopapa kia hua ai ka tiakina tonutia te kounga o te waiopapa kei reira kē; ka whakarākaitia rānei te kounga o te waiopapa, ka whakaparungia rānei, ka tuhenetia te tuaritanga rānei nā te mahi a te tangata.

Objective 5-3: Water^ quantity and allocation

Water^ quantity is managed to enable people, industry and agriculture to take and use water^ to meet their reasonable needs while ensuring that:
 1. For surface water^:
  1. minimum flows and allocation regimes are set for the purpose of maintaining or enhancing (where degraded) the existing life-supporting capacity of rivers^ and their beds^ and providing for the other Values in Schedule B as appropriate
  2. takes and flow regimes for existing hydroelectricity are provided for before setting minimum flow and allocation regimes for other uses
  3. in times of water^ shortage, takes are restricted to those that are essential to the health or safety of people and communities, or drinking water^ for animals, and other takes are ceased
  4. the amount of water^ taken from lakes^ does not compromise their existing life-supporting capacity
  5. the requirements of water conservation orders^ are upheld
  6. the instream geomorphological components of natural character are provided for.
  For the avoidance of doubt this list is not hierarchical.
 2. For groundwater:
  1. takes do not cause a significant adverse effect^ on the long-term groundwater yield
  2. groundwater takes that are hydrologically connected to rivers^, are managed within the minimum flow and allocation regimes established for rivers^
  3. groundwater takes that are hydrologically connected to lakes^ or wetlands^ are managed to protect the life-supporting capacity of the lakes^ or wetlands^
  4. the significant adverse effects^ of a groundwater take on other groundwater and surface water^ takes are avoided
  5. saltwater intrusion into coastal aquifers, induced by groundwater takes, is avoided.
 3. In all cases, water^ is used efficiently.
Whāinga 5-3: Te nui o te wai me tōna tūaritanga

Ka whakahaeretia te wai kia āhei ai te tangata, ngā ahumahi, me te hunga ahuwhenua te tango me te whakamahi i te wai hei whakatutuki i ō rātou hiahia, kia hua ai hoki:
 1. Mō te mata wai:
  1. ka whakatauria ngā rerenga iti me ngā tikanga whakahaere tuaritanga hei tiaki rānei, hei whakarākai ake rānei i te oranga tonutanga o ngā awa me ngā papa o ērā (mehemea kua paru) hei taunaki hoki i ngā Uara e tika ana kei roto i Pukapuka Āpiti B
  2. ko ngā tikanga tango, tikanga rere hoki mō te hikowai kua pukumaharatia i mua i te whakatau i ngā rerenga iti me ngā tikanga whakahaere tuaritanga mō whakamahinga kē atu anō
  3. i ngā wā kōpaka wai, ka whakatīkina te tango wai hāunga rā hei tiaki i te hauora, te haumaru rānei o te tangata, ngā hapori, hei wai inu mō ētahi kararehe rānei, ā, ka katia rawatia te tango mō take kē atu
  4. e kore e waimeha te oranga tonutanga mā te tango wai i ngā roto
  5. ka hāpaitia ngā whakaritenga o ngā tauākī whakauka wai me ngā pānui ā-takiwā mō te whakauka wai, arā, ko ngā Water Conservation Orders
  6. ko ngā wāhanga tinipapa roto-wai o te āhua māori ka pukumaharatia.
  Hei papare i te rangirua, ehara tēnei i te rārangi aroākapa.
 2. Mō te waiopapa:
  1. e kore te tango wai e pā kaha atu ki te huanga roa o te waiopapa
  2. ka whakahaeretia te tango waiopapa e pā ana ki ngā awa i runga i ngā tikanga whakahaere rerenga wai iti, tūaritanga hoki kua whakaritea
  3. ka whakahaeretia te tango waiopapa e pā ana ki ngā roto, ngā papa waiwai rānei hei whakamarumaru i te oranga tonutanga o ngā roto, ngā papa waiwai rānei
  4. ka parea ngā pānga kino o te tango waiopapa ki te mahi tango i waiopapa kē, tango mata wai rānei
  5. ka parea te urunga o te waitai, nā te tango waiopapa, ki roto i ngā kahupapa takutai moana, ā.
 3. I ngā wā katoa ka whakamahia te wai i runga i te tikanga whakamau.

Objective 5-4: Beds^ of rivers^ and lakes^

The beds^ of rivers^ and lakes^ will be managed in a manner which:
 1. sustains their life supporting capacity
 2. provides for the instream morphological components of natural character
 3. recognises and provides for the Schedule B Values
 4. provides for infrastructure^ and flood mitigation purposes.
The land^ adjacent to the bed^ of reaches with a Schedule B Value of Flood Control and Drainage will be managed in a manner which provides for flood mitigation purposes.

Whāinga 5-4: Ngā papa awa me ngā papa roto

Ka whakahaeretia ngā papa awa me ngā papa roto ka:
 1. whakauka tonu i te oranga tonutanga o ērā
 2. pukumahara mō ngā wāhanga tinipapa roto-wai ka whai āhuatanga māori
 3. āhukahuka, ka pukumahara hoki mō ngā Ūaratanga o Pukapuka Āpiti B
 4. pukumahara mō te kaupapa kei raro me ngā koronga whakamāmā waipuke.
Ko te whenua ka āpiti atu ki te papa o ngā toronga me te Ūaratanga Whakahaere Waipuke, Rerenga hoki o te Pukapuka Āpiti B ka whakahaeretia kia pukumahara ai mō ngā koronga whakamāmā waipuke.