Objective 6-1: Indigenous biological diversity^

Protect areas of significant indigenous vegetation and significant habitats of indigenous fauna and maintain indigenous biological diversity^, including enhancement where appropriate.

Whāinga 6-1: Te kanorau koiora taketake

Ka whakamarumaru i ngā wāhi kei reira ētahi tipu taketake tino motuhake, ngā nohonga motuhake kei reira a ngai kīrehe taketake hoki, me te tiaki tonu i te kanorau koiora taketake, ka whai wāhi hoki ngā whakarākaitanga i ngā wā e tika ana.Objective 6-2: Outstanding natural features and landscapes, and natural character
 1. The characteristics and values of:
  1. the Region’s outstanding natural features and landscapes, including those identified in Schedule G, and
  2. the natural character of the coastal environment, wetlands^, rivers^ and lakes^ and their margins are protected from inappropriate subdivision, use and development.
 2. Adverse effects^, including cumulative adverse effects^, on the natural character of the coastal environment, wetlands^, rivers^ and lakes^ and their margins, are:
  1. avoided in areas with outstanding natural character, and
  2. avoided where they would significantly diminish the attributes and qualities of areas that have high natural character, and
  3. avoided, remedied or mitigated in other areas.
 3. Promote the rehabilitation or restoration of the natural character of the coastal environment, wetlands^, rivers^ and lakes^ and their margins.
Whāinga 6-2: Ngā tohu kōhure, ngā mata whenua motuhake me te āhuatanga māori
 1. Ko ngā āhuatanga me ngā ūara o:
  1. ngā tohu kōhure me ngā mata whenua motuhake o te Rohe ehara tonu ko ērā ka tautuhia i roto i Pukapuka Āpiti G, me
  2. te āhuatanga māori o te taiao takutai moana, ngā papa waiwai, ngā awa, me ngā roto me ngā tapa o ērā ka whakamarumarutia i te wehewehe whenua, te whakamahi me te whakaahu whenua kāore i te tika.
 2. Ko ngā pānga kino, ehara tonu ko ngā pānga kino katoa, ki te āhua māori o te taiao takutai moana, ngā papa waiwai, ngā awa, ngā roto hoki, me ngā tapa o ērā:
  1. ka parea i roto i ngā wāhi tino rawe te āhua māori,
  2. ka parea i ngā wāhi ka kaha te whakamemeha i ngā āhuatanga me ngā kounga o ngā wāhi nui te āhua māori, ā,
  3. ka parea, ka whakatikaina, ka whakaitingia rānei i wāhi kē atu.
 3. Ka whakatairanga i te whakaora ake, te whakahou ake rānei i te āhua māori o te taiao takutai moana, ngā papa waiwai, ngā awa, ngā roto me ngā tapa o ērā.

Objective 6-3: Historic heritage^

Protect historic heritage^ from activities that would significantly reduce heritage qualities.

Whāinga 6-3: Ngā taonga tuku iho o mua

Ka whakamarumaru i ngā taonga tuku iho o mua i ngā ngohe whakaiti i ngā kairangi taonga tuku iho.