Objective 8-1: Integrated management of the coastal environment

Achieving integrated management of the coastal environment by:
  1. providing a consistent, efficient and integrated management framework, and
  2. recognising and managing the effects^ of land^ uses and freshwater based activities (including discharges^) on the CMA.
Whāinga 8-1: Te whakahaere kōmitimiti i te taiao takutai moana

Ka tutuki pai te whakahaere kōmitimiti i te taiao takutai moana mā te:
  1. whakarato i tētahi anga whakahaere kōmitimiti whai auautanga, whai tikanga whakamau hoki, me te
  2. aro atu, te whakahaere hoki i ngā pānga o te whakamahi whenua me ngā ngohe ā-wai māori (ehara tonu ko ngā rukenga parakaingaki) ki runga i te CMA.

Objective 8-2: Appropriate protection, use and development in the CMA

Managing the CMA as a public area that is fundamental to the social, economic and cultural wellbeing of the people in the Region, while ensuring that the characteristics and Values listed in Tables I.1, I.2 and I.3 of Schedule I and natural character are protected from inappropriate use and development.

Whāinga 8-2: Te whakamarumaru, te whakamahi, me te whakaahu tika i roto i te CMA

Ka whakahaeretia te CMA hei wāhi tūmatanui e whakahirahira ana ki te oranga pāpori, ohanga, ahurea hoki o ngā tāngata kei roto i te Rohe – e hua ai hoki ka whakamarumarutia ngā āhuatanga me ngā Ūara ka whakarārangitia ki Tables I.1, I.2, me I.3 o Puka Āpiti I me te āhuatanga māori – i te whakamahi, te whakaahu rānei kāore i te tika.


Objective 8-3: Water^ quality

Water^ quality in the CMA is managed in a manner that has regard to the Values set out in Schedule I: Part C so that:
  1. water^ quality is maintained in those parts of the CMA where the existing water^ quality is sufficient to support the water^ management Values of the relevant area in the CMA set out in Tables I.2 and I.3 and the water^ quality targets in Tables I.4 to I.7 of Schedule I, and
  2. water^ quality is enhanced in those parts of the CMA where the existing water^ quality is not sufficient to support the water^ management Values of the relevant area in the CMA set out in Tables I.2 and I.3 and the water^ quality targets in Tables I.4 to I.7 of Schedule I.
Whāinga 8-3: Te kounga o te wai

Ka āta whakahaeretia te kounga o te wai i roto i te CMA me te aro atu ki ngā Ūara i whakatakotoria i roto i Puka Āpiti I: Wāhanga C kia:
  1. tiakina tonutia ai te kounga o te wai i roto i aua wāhanga o te CMA he pai tonu te kounga o te wai kei reira i nāianei hei taunaki i ngā Ūara whakahaere wai o te wāhi whai pānga kei roto i te CMA e whakatakotoria ana i roto i ngā rārangi e kīia nei ko Tables I.2 me I.3, me ngā keunga kounga wai kei roto i ngā rārangi e kīia nei ko Tables I.4 ki I.7 o Puka Āpiti I.
  2. whakarākaitia ake te kounga o te wai kei roto i aua wāhanga o te CMA kāore i te pai te kounga o te wai kei reira i nāianei hei taunaki i ngā Ūara whakahaere wai o te wāhi whai pānga kei roto i te CMA e whakatakoto ana i ngā rārangi e kīia nei ko Tables I.2 me I.3 , me ngā keunga kounga wai kei roto i ngā rārangi e kīia nei ko Tables I.4 ki I.7 o Puka Āpiti I.