Objective 7-1: Ambient air* quality

A standard of ambient air* quality is maintained which is not detrimental to amenity values^, human health, property or the life-supporting capacity of air and meets the national ambient air* quality standards.

Whāinga 7-1: Te kounga hau o-waho

Ka tiakina tētahi paenga kounga hau o-waho kāore he whakawhara ki ngā ūara Taonga* whakaahuru, te hauora tangata, ngā rawa, te oranga tonutanga rānei o te hau – ka eke hoki ki ngā paenga kounga hau o-waho o te motu.Objective 7-2: Fine particle (PM10*) levels
  1. Fine particle levels in Taihape and Taumarunui are reduced to comply with the national ambient air* quality standard for PM10* by 1 September 20132.
  2. Fine particle levels in other areas are managed in a manner which ensures ongoing compliance with the national ambient air* quality standard for PM10*.
Whāinga 7-2: Ngā taumata ira meroiti (PM10*)
  1. Hei mua mai i te 1 o Hepetema 2013 ka whakahekea iho ngā ira meroiti i Taihape me Taumarunui kia hāngai tonu ki te paenga kounga hau o-waho (PM10*) o te motu.
  2. Ka whakahaeretia ngā taunga ira meroiti i wāhi kē kia hua ai ka hāngai tonu ki te paenga kounga hau o-waho (PM10*) o te motu.
2    The date of 1 September 2013 for achieving compliance with the national ambient air* quality standard for PM10*, is set
      in the Resource Management (National Environmental Standards Relating to Certain Air Pollutants, Dioxins, and Other
      Toxics) Regulations 2004.