The Region’s hapū* and iwi* view present resource management as inadequate for the issues described below. As a consequence, the relationships of hapū* and iwi*with ancestral lands, water, sites*, wāhi tapu* and other taonga* (including wāhi tūpuna*) are being undermined.

Ko te tirohanga o ngā hapū me ngā iwi o te Rohe mō te whakahaere rauemi he takarepa noa mō ngā take e kōrerotia ana i raro nei. Nā whai anō, kua whakaruhia te hononga o ngā hapū me ngā iwi ki ngā whenua tūpuna, ngā wai, ngā papa, ngā wāhi tapu, me ngā taonga a kui mā, a koro mā.

Issues of resource management significance to hapū* and iwi* include but are not limited to the issues identified below:

Ko ngā take whakahaere rauemi ka hirahira ki ngā hapū me ngā iwi, ko ēnei e tautuhia ana i raro nei - me ētahi anō, arā:

Issue 2-1: Water quality and demand
Take 2-1: Te kounga o te wai me te hiawai


(a) Management of water quality and quantity throughout the Region does not provide for the special qualities significant to Māori.

Kāore te whakahaeretanga o te kounga me te nui o te wai huri noa i te Rohe i te pukumahara mō ngā āhuatanga hirahira ki te Māori.

(b) Hazardous substances* and nitrate run-off need to be better managed to avoid contaminants entering water.

Me pai ake te whakahaere matū mōrearea me ngā rerenga pākawa ota hei pare i te uru o ngā paru kino ki roto i ngā wai.

(c) Lakes and streams (for example, Punahau/Waipunahau (Lake Horowhenua) and Hokio Stream) have suffered degradation which continues and are considered culturally unclean.

Kua hemo haere ngā roto me ngā manga (pērā i a Punahau/Waipunahau me Hokio) i te whakakinotanga - kei te mahia tonutia hoki, ā, kua pokea te tapu.

(d) Access to and availability of clean water to exercise cultural activities such as food gathering and baptismal rituals have diminished.

Kua mimiti haere te putanga ki te wai me te wātea o te wai mō te hāpai i ngā tikanga pērā i te kohikohi kai me te tohi tamariki. 

(e) Marae groundwater bore supply is affected in some areas during seasonal drought.

I ngā wā kōpaka o te tau ka pāngia ngā poka waiopapa o ngā marae i roto i ētahi takiwā.

(f) Excessive groundwater abstraction can adversely affect water and existing groundwater users.

Mā nui rawa o te waiopapa ka tangohia e raru ai te wai me ngā kaiwhakamahi wai o nāianei.

(g) Water diversion from one catchment to another is considered culturally abhorrent.

Ko te whakaaro he mea kiriweti te whakataha i te rere a te wai mai i tētahi takiwā ki tētahi atu takiwā.

(h) Sewage disposed to water, in treated form or otherwise, is culturally abhorrent. Land-based treatment is preferred.

Ko te whakaaro he mea kiriweti te tuku parakaingaki - ahakoa kua tangohia ngā paru, aha rānei - ki roto i ngā wai. Pai kē ake te whakapai ki uta.

Issue 2-2: Land use and management
Take 2-2: Te whakamahi me te whakahaere whenua


(i) More riparian retirement and planting is needed to protect river banks from erosion. Several iwi* believe harakeke (flax) would provide the most desirable outcome.

Ko te tikanga me whakarite wāhi whakatū rākau, me whakatō rākau hoki, hei whakamarumaru i ngā parenga i te horo whenua. Ko te whakapono o ētahi iwi mā te harakeke e tutuki pai ai tēnei.

(j) Land management plans need to be encouraged to ensure consistent land management practices Region-wide.

Me kaha akiaki te whakatakoto mahere whakahaere whenua kia hua ai ngā tikanga rite mō te whakahaere whenua huri noa i te Rohe.

(k) Adverse effects of land use continue to have a detrimental effect on traditional food gathering areas, native habitats and ecosystems.

Mā te whakamahi i te whenua me ōna pānga kino e raru ai tonu ngā wāhi kohikohi kai, ngā nohonga taketake me ngā pūnaha rauropi.

(l) The removal, destruction or alteration of wāhi tapu* and wāhi tūpuna* by inappropriate activities continues to have a detrimental effect on those sites* and upon hapū* and iwi*.

Ka pāngia kinotia tonu ngā wāhi, me ngā hapū me ngā iwi hoki - i te tango, te wāwāhi, te whakarerekē rānei i ngā wāhi tapu me ngā wāhi tūpuna.

Issue 2-3 Indigenous habitat and biodiversity
Take 2-3: Ngā wāhi noho taketake me te kanorau koiora


(m) The transfer of indigenous plants from rohe* to rohe* is considered culturally unnatural.

Kāore i te tika ki te whakaaro Māori te whakawhiti tupu taketake mai i tētahi rohe ki tētahi atu rohe. 

(n) Indigenous flora and fauna continue to be under increased threat by human and pest activity.

Kei te whakawetia tonutia ake ngā tupu taketake me te aitanga kararehe taketake e te mahi a te tangata me te orotā.

Issue 2-4: Research
Take 2-4: Te rangahau


(o) Further research on preventing salt water intrusion into coastal aquifers is a necessity.

Ka mate ka rangahaua tonutia te ārai i te urunga waitai ki roto i ngā kahupapa takutai moana.

(p) Biodiversity research needs more funding.

Me whai putea anō te rangahau e pā ana ki te kanorau koiora.

These issues are largely addressed within the respective resource management chapters in this Plan, as referenced in Table 2.1.

Ka kōrerotia ēnei take i roto i ngā wāhanga whakahaere rauemi o tēnei Mahere, tirohia Table 2.1.

Issue 2-5: Monitoring and enforcement
Take 2-5: Te aroturuki me te ūruhitanga


(q) Monitoring and enforcement of environmental standards, including those contained in regional plans, district plans and resource consents, are insufficient at times.

I ētahi wā he iti rawa te aroturuki me te ūruhitanga o ngā taumata taiao pērā ki ērā kei roto i ngā mahere rohe, ngā mahere takiwā, me ngā whakaaetanga rauemi.