Anticipated Environmental
Result
Te Hua Ka Tūmanakotia
Mā Te Taiao
Link to Policy
Ngā Hononga
Kaupapa
Indicator
Ngā Tohu
Data Source
Ngā Puna Raraunga
Discoveries of wāhi tapu* and wāhi tūpuna* are dealt with appropriately in accordance with tikanga Māori.
Ka tika ngā mahi me te hāngai tonu ki ngā tikanga Māori i ngā wā ka huraina ngā wāhi tapu, wāhi tūpuna hoki.
 • Reduction in the number of wāhi tapu* and wāhi tūpuna* dealt with inappropriately (including when damaged by inappropriate subdivision, use or development)
 • Ka whakaitingia te nama o ngā< wāhi tapu, wāhi tūpuna ka mahi kinotia (pērā i te wāwāhi nā te wehewehe hē, whakamahi hē, whakaahu hē rānei i te whenua)
Accidental wāhi tapu* and wāhi tūpuna* discoveries reported to the Regional Council and Heritage New Zealand

hapū* and iwi*

Ka whakamōhiotia te Kaunihera ā-Rohe me te Pouhere Taonga i ngā ka huraina kōpeka noa ngā wāhi tapu me ngā wāhi tūpuna
Ngā hapū me ngā iwi
Increased involvement of Māori in achieving environmental outcomes across the Region.
Ko te piki ake o te whakauru a te Māori ki te whakatutuki i ngā putanga taiao huri noa i te Rohe.
 • Number of environmental projects< developed, funded and implemented with hapū*, iwi*, marae committees or other Māori organisations
 • Ko te nama o ngā kaupapa mahi
  taiao ka whakaritea, ka whai putea, ā, ka whakatinanahia me ngā hapū, ngā iwi, ngā kōmiti o ngā marae, ko ētahi rōpū whakahaere Māori rānei
 • Number of monitoring programmes developed with hapū* and iwi*
 • Ko te nama o ngā kaupapa aroturuki kua whakaritea me ngā hapū me ngā iwi
 • Number of seminars or research projects conducted with hapū* or iwi* catchment collectives
 • Ko te nama o ngā awheawhe, kaupapa rangahau rānei, ka mahia me ngā hapū, iwi rānei - i roto i ngā takiwā o ngā kohinga iwi/hapū
Regional Iwi Environmental Projects Fund
Ko tētahi putea e kīia nei ko te
Improved wetland protection
and restoration.
Ka pai kē ake te
whakamarumaru me te
whakahou i ngā papa waiwai.
 • Number of wetland projects developed with Māori landowners
 • Ko te nama o ngā kaupapa mahi e pā ana ki ngā papa waiwai ka whakaritea me ngā kaipupuri whenua Māori
 • Research projects, seminars undertaken
 • Ko ngā kaupapa rangahau me ngā awheawhe rangahau ka mahia
He Tini Awa Trust
Ko te tarāti o He Tini Awa, arā, ko He Tini Awa Trust

Regional Iwi Environmental Projects Fund
Ko tētahi putea e kīia nei ko te
Regional Iwi Environmental Projects Fund
Improved working relationships with hapū* and iwi* to achieve mutually acceptable environmental outcomes.
Ka pai kē ake ngā hononga mahi me ngā hapū me ngā iwi hei whakatutuki i ngā putanga ōrite e pā ana ki te taiao
 • Number of environmental partnership agreements with hapū* and iwi*
 • Ko te nama o ngā manatū rangapū me ngā hapū me ngā iwi e pā ana ki te taiao
 • Improved localised environmental results
 • Ka pai kē ake ngā hua e pā ana ki te taiao ki ngā takiwā
Memoranda of partnership
Ko ngā manatū rangapū
Iwi management plans*
Ko ngā mahere whakahaere ā-iwi