Objective 2-1 sets long-term goals for having regard to mauri*, and for particular regard to be had to kaitiakitanga, and for recognising and providing for s6(e) RMA relationships. This is consistent with RMA Part 2 provisions.

Ka whakatau te Whāinga 2-1 i ngā whāinga pae tawhiti e pā ana ki te mauri, te whakaaro hoki ki te kaitiakitanga, me te aro atu - te whakarato whakaaro mō te tuāporo 6(e) mō ngā hononga RMA. E hāngai ana tēnei ki Wāhanga 2 o ngā whakaratonga o te RMA.

Policies 2-1(a), (b), (f) and (g) and the methods set out in memoranda of partnership, existing arrangements and agreements, joint management agreements and iwi management plans* address the specific planning and relationship parameters provided for hapū* and iwi* to effect key decision-making on natural resources. The rationale for the Regional Council to provide for relationships with hapū* and iwi* is set out in ss6(e), 7(a) and 8 of the RMA.

Kei roto i Kaupapa 2-1(a), (b), (f) me (g) me ngā tikanga e whakatakotoria ana i roto i ngā manatū rangapū, ngā whakaritenga me ngā whakaaetanga kei te tū tonu hoki, ngā whakaaetanga whakahaere mahi tahi, me ngā mahere whakahaere āiwi, ka kōrerotia ngā āhuatanga o te āta whakatakoto mahere me ngā hononga mā ngā hapū me ngā iwi hei whakatau whiriwhiringa matua e pā ana ki ngā rauemi māori. Kei roto i ngā tūāporo 6(e), 7(a), me 8 o te RMA te take me whakatū hononga me ngā hapū me ngā iwi.

Policies 2-1(c)-(e) and (h) provide options for hapū* and iwi* to be actively involved in resource management decision-making via catchment-based forums, research, monitoring, seminars or training, and resource consent and planning processes. This policy is in line with clause 3B of Schedule 1 to the RMA for the Regional Council to consider ways in which to foster iwi* capacity.

Kei roto i Kaupapa 2-1(c)-(e) me (h) ngā kōwhiringa kia taea ai e ngā hapū me ngā iwi te kaha uru atu ki roto i te whiriwhiri whakahaere rauemi mā ngā wānanga ātakiwā, te mahi rangahau, te aroturuki, ngā awheawhe - whakangungu rānei, me ngā tukanga whakaaetanga rauemi - tukanga whakamahere hoki. E hāngai ana tēnei kaupapa ki te whiti 3B o Pukapuka Āpiti 1 o te RMA kia whakaaroaro te Kaunihera ā-Rohe mō ētahi huarahi hei whāngai i ngā iwi kia pakari haere.

Policy 2-1(i) provides that the Regional Council must encourage resource consent applicants to consult with hapū* and iwi* in order to adequately identify the relationship that hapū* and iwi* have with their sites* of significance, and any potential adverse effects on that relationship.

Kei roto i Kaupapa 2-1(i) ka tukuna te whakaaro ka mate ka akiaki te Kaunihera ā-Rohe i ngā kaitono whakaaetanga rauemi ki te kōrerorero me ngā hapū me ngā iwi kia pai ai te tautuhi i te hononga o ngā hapū me ngā iwi ki ō rātou papa hirahira me ngā pānga kino pea ki taua hononga.

Policy 2-2 sets out measures to protect wāhi tapu*, wāhi tūpuna* and other sites* of significance (disclosed and undisclosed) from potential damage or disturbance, including that caused by inappropriate subdivision, use or development.

Kei roto i Kaupapa 2-2 ngā ritenga mō te whakamarumaru wāhi tapu, wāhi tūpuna hoki e hirahira ana (ahakoa kua whākina, kāore anō kia whakamōhiotia rānei) i ngā tukitukinga me te raweketanga pērā ki tērā ka hua mai i te hē o te wehewehe, te whakamahi, te whakaahu rānei i whenua.

Policy 2-3 has regard to the mauri* of water. In some circumstances, a voluntary rāhui* may be facilitated with the support of hapū*, iwi* and resource users.

Ka whakanuia, ka tukuna hoki e Kaupapa 2-3 he wāhi e pā ana ki te mauri o ngā wai. I ētahi wā ka tūāpātia tētahi rāhui tūao e taunakitia ana e ngā hapū me ngā iwi me ngā kaiwhakamahi rauemi.

Policy 2-4 identifies the objectives and policies contained in this and subsequent chapters of the Plan which address the resource management issues of significance to hapū* and iwi* that were listed in Section 2.2.

Ka tautuhi a Kaupapa 2-4 i ngā whāinga me ngā kaupapa kei roto i tēnei wāhanga o te Mahere me ngā wāhanga e whai ana ka kōrerotia ngā take whakahaere rauemi e hirahira ana ki ngā hapū me ngā iwi kua whakarārangitia i Tūāporo 2.2.

The methods of implementation have been developed to provide for the implementation of Policies 2-1 to 2-4. Each method contains a cross-reference to the respective policies that gave rise to the method.

Kua whakahiatongia ngā mahi whakatinana hei tuku whakaaro mō te whakatinanatanga o ngā Kaupapa 2-1 ki 2-4. Kei roto i ia mahi tētahi whakapuakanga whitiwhiti ki ngā kaupapa i ahu mai taua mahi.